Er moet een duurzaam energiebeleid voor Europa komen - Energiestart

energiestart.nl
Ga naar de inhoud
Een Nieuw Duurzaam Energie Beleid voor Europa
                       
                    
Europa moet zo snel mogelijk VOLLEDIG onafhankelijk worden van olie, kolen en gas. De money-drain van miljarden euro's van Europa naar Rusland, Saoedi-Arabië en andere landen moet stoppen!
We moeten af van onze fossiele energe verslaving
Als u het nieuws de laatste jaren gevolgd heeft, dan zult u bekend zijn met de film van oud vice-president Al Gore en het in november 2006 uitgebrachte dramatische milieurapport van de commissie Stern.
De boodschap is in beide gevallen duidelijk. Het gaat serieus verkeerd met het milieu in de wereld en we zullen onze Co2 voetafdruk op de wereld ernstig moeten verminderen.

Het is slechts één probleem. Een veel acuter probleem is het feit namelijk dat we onze welvaart in Europa in sneltreinvaart aan het wegsturen zijn naar landen als Rusland, Saoudi Arabië en andere landen die ons energie in de vorm van olie, gas en kolen voor steeds meer geld verkopen.
Dat terwijl Europa ook NU al kan voorzien in haar eigen energiebehoefte, als we die stap maar durven te zetten en als we de olie lobby maar weten te breken. Ons geld hier houden, houdt ook in, de banen hier houden! Het houdt in dat we Europa rijk kunnen houden en niet langer Sheiks zo rijk maken dat ze van gekkigheid niet weten wat ze met al hun geld moeten doen. Dat alles terwijl in Europa de armoede alleen maar toeneemt. Zelfs in Nederland hebben we nu al voedselbanken in vrijwel alle gemeentes! Die sheik koopt ondertussen zijn 200e Bentley en laat deze in puur zilver uitvoeren.
Vooralsnog lukt het ons niet de stap naar alternatieve energiebronnen te zetten. De reden is simpel en verbluffend. De olie-industrie heeft namelijk voorzien dat ze ooit onder vuur zou komen en heeft haar mannetjes al lang geleden in de politiek uitgezet. In Nederland was niet zo lang geleden de vice premier en Minister van Financiën opgeleid door Koninklijke Olie. Op verschillende sleutelfuncties zitten hun mannetjes in het systeem. De macht van de olie industrie is dus niet makkelijk te breken. Toch moeten we dat, want de belangen van de olie industrie zijn niet de belangen van het Europese volk. We kunnen en mogen onze toekomst niet in handen leggen van CEO´s die slechts hun eigen rijkdom aan het najagen zijn. We kunnen en mogen geen Europese visie verwachten van mannen die slechts voor bedrijfswinst en eigen topbeloning gaan. Het gaat de CEO´s niet om Europa, het gaat de CEO´s niet om onze kleinkinderen. Het gaat ze slechts om de korte termijnwinst en om de enorme beloning voor hen persoonlijk als ze dat voor elkaar krijgen. Ten koste van wat? Het kan ze echt niet schelen.

Milieu en Money Drain
Twee problemen waarmee de wereld, maar vooral ook Europa nu kampt. Een milieu probleem dat wereldwijd aangepakt moet worden en een money drain probleem dat zowel Europa als Amerika en heel veel andere landen treft.
Er zijn oplossingen die beide problemen aanpakken voorhanden. Sommige oplossingen zijn nog niet optimaal, maar als we voor die richting kiezen, dan zullen we gaan zien dat de verdere ontwikkelingen snel zullen gaan. We moeten lef tonen.

Oplosssingen
Windenergie in de Noordzee en rondom de Noordzee, alsmede langs de Atlantische kust
Zonne-energie in Zuid Europa en Noord Afrika
Waterkracht in Noorwegen, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland
Getijde energie in Engeland
Algenkweek in Zweden, Nederland, Spanje
Bio energie in België, Nederland, Duitsland
Verder moet het onderzoek naar waterstof een impuls krijgen. In Waterstof kan de energie opgeslagen worden die via wind en zonne-energie is gewonnen. Waterstof heeft de potentie om dat veel beter te doen dan de huidige accu´s dat doen.
Europa zou misschien ook 'de motor die op geperste lucht loopt' moeten omarmen, waarbij de techniek en het onderzoek in die richting snel een impuls krijgt. De motor op perslucht zou mogelijk in één keer meerdere problemen voor een flink deel oplossen, waaronder het probleem van luchtvervuiling en fijnstof. Mogelijk kunnen we ook enorme hoeveelheden energie opslaan in de vorm van geperste lucht. We krijgen de energie dan terug als we deze lucht weer laten ontsnappen.

Het milieu   
De aarde is snel aan het opwarmen en ons enorme verbruik van fossiele brandstoffen verergert en versnelt de problemen. De schadelijke uitstoot van vooral miljoenen auto's tast onze gezondheid enorm aan. Denk er ook aan, al die auto's stoten zelf nu ook warmte uit.
Te lang hebben we te weinig aandacht voor het milieu gehad. Het is tijd om individueel ook in actie te komen. We zijn het aan ons nageslacht verplicht.
         
We moeten dus wat, maar we willen ons wel kunnen blijven verplaatsen en ons huis moet ook warm zijn!
         
Pro Gain BV en BeursAccent BV hebben de laatste jaren al meerdere initiatieven ontplooid ter bevordering van energiebesparing en het gebruik van alternatieve hernieuwbare energie. We gaan daar vol 'energie' mee door.
Als u gratis en vrijblijvend op de hoogte gehouden wilt worden van deze onderwerpen, schrijft u dan in op onze Nieuwsbrief. Zodra we interessante informatie hebben, laten we die u via Email weten. Informatie die ons allen in de toekomst geld kan besparen en wie weet... zelfs wel rijk kan maken.
Schrijft u hieronder in. Het is gratis en vrijblijvend en met de garantie van Pro Gain BV, dat ook publicaties als www.beursbox.nl en www.succesverhaal.nl uitgeeft.
        
Pro Gain BV
Terug naar de inhoud